پرش لینک ها

دیدار معلم عاشق با دانش‌آموزانش

حتی کرونا هم نمیتواند بین معلم عاشق
و دانش آموزانش فاصله بیندازد.
آقای صمصامی عزیز ، سلامت و مانا باشید🙏🏻

پیام بگذارید