پرش لینک ها

کادر آموزشی و اداری فارابی

فرشاد رستمی

سرپرست مدارس غیرانتفاعی فارابی

حسن فخرنیا

مدیر دبستان فارابی ۲

رسول نیکور حسنی

معاون پرورشی

عادل پیرزاده

معاون آموزشی

ژاله خاتون آبادی

معاون اجرایی

فاطمه وثاقی باهر

مسئول هماهنگی و پشتیبانی

نویده رئوف فرد

مشاور (روان‌شناس کودک)

ملیحه قربانیان

مسئول فرهنگی و هنری

نسرین لطف الهی

مسئول بهداشت

شاهین جودیان

مربی ورزش

ندا قدسی

کلاس ششم

اسماعیل جبرئیلی

کلاس ششم

طاهر موسویان

کلاس ششم

محمد حسن زاده

کلاس ششم

علی یدالهی

کلاس پنجم

جلیل ابراهیمی

کلاس پنجم

فریده استکانچی

کلاس پنجم

علی ناصری

کلاس چهارم

خانم کشاورز قاسمی

کلاس چهارم

خانم سرخوشان

کلاس چهارم

یداله صمیمی‌فرد

کلاس سوم

خانم صمدزاده

کلاس سوم

خانم کوشش وطن

کلاس سوم

خانم ماهان

کلاس سوم

علیرضا صدیق‌زاده

کلاس دوم

محمدعلی صمصامی

کلاس دوم

پریا مبصری

کلاس دوم

خانم افشار

کلاس دوم

فرحناز آقایی

کلاس اول

خانم بایبوردی

کلاس اول

مهناز پورعلی

کلاس اول

خانم محمدی

کلاس اول