پرش لینک ها

کادر آموزشی و اداری فارابی

فرشاد رستمی

سرپرست مدارس غیرانتفاعی فارابی

حسن فخرنیا

مدیر دبستان فارابی ۲

رسول نیکور حسنی

معاون پرورشی

عادل پیرزاده

معاون آموزشی

حسین نوری

معاون اجرایی

ژاله خاتون آبادی

معاون اجرایی

فاطمه وثاقی باهر

مسئول هماهنگی و پشتیبانی

نویده رئوف فرد

مشاور (روان‌شناس کودک)

ملیحه قربانیان

مسئول فرهنگی و هنری

نسرین لطف الهی

مسئول بهداشت

جعفر کامرانی

مربی ورزش

محمد خدایی

مربی قرآن

حاتم آقایی

کلاس ششم

عباس وکیلی

کلاس ششم

قربان گروسی

کلاس ششم

ندا قدسی

کلاس ششم

اسماعیل جبرئیلی

کلاس ششم

طاهر موسویان

کلاس ششم

علی یدالهی

کلاس پنجم

جلیل ابراهیمی

کلاس پنجم

فریده استکانچی

کلاس پنجم

علی محمد نژاد

کلاس چهارم

علی ناصری

کلاس چهارم

سارا قاسمی

کلاس چهارم

رحیم رحیمی

کلاس سوم

یداله صمیمی‌فرد

کلاس سوم

صفیه رزمی

کلاس سوم

علیرضا صدیق‌زاده

کلاس دوم

محمدعلی صمصامی

کلاس دوم

پریا مبصری

کلاس دوم

سودا مسکینی

کلاس دوم

خانم افشار

کلاس دوم

فرحناز آقایی

کلاس اول

خانم بایبوردی

کلاس اول

مهناز پورعلی

کلاس اول

خانم رستمی

کلاس اول